Máy gia công phức hợp thông minh  MULTUS U series MULTUS U3000 / MULTUS U4000 / MULTUS U5000
Máy gia công phức hợp thông minh  MULTUS U series MULTUS U3000 / MULTUS U4000 / MULTUS U5000
Máy gia công phức hợp thông minh  MULTUS U series MULTUS U3000 / MULTUS U4000 / MULTUS U5000
Máy gia công phức hợp thông minh  MULTUS U series MULTUS U3000 / MULTUS U4000 / MULTUS U5000
Máy gia công phức hợp thông minh
MULTUS U series
MULTUS U3000 / MULTUS U4000 / MULTUS U5000

Gia công phức hợp trở nên quen thuộc hơn nhờ dây chuyền sản xuất tách rời bao gồm máy tiện NC và máy trung tâm gia công được tích hợp vào một máy gia công phức hợp. Ngoài việc rút ngắn thời hạn giao hàng và sử dụng hiệu quả không gian nhà xưởng, máy này còn hỗ trợ quản lý công đoạn và giảm đáng kể tổng chi phí ví dụ như giảm số lượng thao tác cài đặt và vận hành với số lượng nhân sự tối thiểu, v.v.

about product
項目 単位 MULTUS U3000 MULTUS U4000 MULTUS U5000
能力・容量
最大加工径 mm ø650 ø650 ø650
心間 mm 1,000、1,500 1,500、2,000 1,500、2,000
主軸
主軸回転速度 min-1 5.000 4.200 3.000
主軸端形状   A2-6 A2-8 A2-11
主軸軸受内径   ø120 ø140 ø160
刃物台
形式   H1 ATC H1 ATC H1 ATC
工具取付本数   L、M共用1本 L、M共用1本 L、M共用1本
回転工具主軸 回転速度 min-1 12.000 12.000 12.000
早送り速度
m/min X:50、Z:50、Y:40 X:50、Z:50、Y:40、
X:50、Z:40、Y:40
X:50、Z:50、Y:40、
X:50、Z:40、Y:40
min-1 C:200、B:30 C:200、B:30 C:200、B:30
自動工具交換装置
ツールシャンク形式   HSK-A63 HSK-A63 HSK-A63
工具収納本数 40 40 40
工具最大長さ mm 400 400 400
電動機
メイン主軸 kW 22/15 (30分/連続) 22/15 (30分/連続) 37/30 (30分/連続)
回転工具主軸 kW 25/19 (3分/連続) 25/19 (3分/連続) 25/19 (3分/連続)
機械の大きさ
機械の高さ mm 2.955 2.955 2.955
所要床面の大きさ mm 4,925×2,995、
5,425×2,995
5,425×2,995、
6,175×2,995
5,530×2,995、
6,280×2,995
仕様 対向主軸、
下刃物台
対向主軸、
下刃物台
対向主軸、
下刃物台
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。