Lĩnh vực kinh doanh
Machine Division
Bộ phận máy móc
Hỗ trợ các nhà máy sản xuất thông qua hoạt động bán hàng có giá trị gia tăng cao
Trên dây chuyền sản xuất hàng đầu tại Việt Nam, nơi đòi hỏi mức độ chuyên môn hóa cao, nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi theo thời gian, đểi đáp ứng chúng tôi sẽ thúc đẩy bán hàng dựa trên đề xuất có giá trị gia tăng cao.
Tool & Equipment Division
Bộ phận dụng cụ và thiết bị
Hệ thống tích hợp sản xuất cho các địa điểm sản xuất
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ tổng thể cho từng giai đoạn, từ lập kế hoạch và vận hành địa điểm sản xuất và tạo môi trường đến các biện pháp cho BCP (Kế hoạch liên tục kinh doanh), chúng tôi mong muốn trở thành “sự lựa chọn duy nhất” cho các công ty khách hàng.
Engineering
Kỹ thuật
Các chuyên gia hỗ trợ tại các nhà máy sản xuất
Bằng cách không ngừng nghiên cứu các công nghệ thiết yếu cho các địa điểm “sản xuất” ngày càng phát triển, chúng tôi cung cấp khả năng kỹ thuật ổn định và chuyên môn hóa cao.