Arimitsu Kogyo
Arimitsu Kogyo là hãng sản xuất tổng hợp về các loại thiết bị làm sạch và hệ thống làm sạch có trang bị máy bơm pit tông cao áp do công ty tự sản xuất với chủ đề “cải thiện môi trường và giảm chi phí”.
Cleanvy
Cleanvy là hãng sản xuất tổng hợp chuyên về thiết bị làm từ khâu thiết kế, sản xuất, bán hàng đến bảo trì các thiết bị làm sạch bằng hydrocacbon, thiết bị làm sạch bằng nước, thiết bị làm sạch bằng flo và thiết bị làm sạch bằng điện phân.