Mitsui Seiki
Mitsui Seiki chủ yếu sản xuất và cung cấp máy nén khí và có thể phục vụ từ việc lắp đặt tại chỗ đến cả dịch vụ sau bán hàng bằng kỹ thuật địa phương
KOBELCO
Kobelko có dòng sản phẩm gồm các loại máy nén khí đa dạng như loại xoắn ốc và loại biến tần, v.v. và có thể phục vụ từ việc lắp đặt tại chỗ đến cả dịch vụ sau bán hàng bằng kỹ thuật địa phương