Máy dập cơ khí Komatsu OBS OBS35 / OBS45 / OBS60 / OBS80 / OBS110 / OBS150 / OBS200
Máy dập cơ khí Komatsu OBS OBS35 / OBS45 / OBS60 / OBS80 / OBS110 / OBS150 / OBS200
Máy dập cơ khí Komatsu OBS OBS35 / OBS45 / OBS60 / OBS80 / OBS110 / OBS150 / OBS200
Máy dập cơ khí Komatsu OBS OBS35 / OBS45 / OBS60 / OBS80 / OBS110 / OBS150 / OBS200
Máy dập cơ khí Komatsu OBS OBS35 / OBS45 / OBS60 / OBS80 / OBS110 / OBS150 / OBS200

Máy dập cơ khí Komatsu OBS có độ cứng khung cao hơn, cần thiết để cải thiện độ chính xác động.
Biến dạng được hạn chế, tiếng ồn và độ rung thấp.

Xem thêm

Các loại máy dập Komatsu khác

Các dòng máy dập J.A.M

5/5 - (2 votes)

about product
機 種 OBS35 OBS45 OBS60
仕様 S H L S H L S H L
加圧能力 kN 350 450 600
ストローク長さ mm 80 40 130 100 50 140 120 90 160
最大ストローク数 min-1 120 240 100 100 200 100 85 150 85
ダイハイト mm 210 210 290 250 250 300 300 300 350
スライド調節量 mm 55 60 70
スライド寸法
左右 mm 350 400 500
前後 mm 300 350 400
ボルスタ寸法
左右 mm 700 800 900
前後 mm 400 450 550
厚さ mm 86 110 130
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。
機 種 OBS80 OBS110 OBS150 OBS200
仕様 S H L S L S L S L
加圧能力 kN 800 1100 1500 2000
ストローク長さ mm 130 100 180 150 200 200 250 250 300
最大ストローク数 min-1 75 110 75 65 55 50
ダイハイト mm 320 300 350 350 380 420 450 450 480
スライド調節量 mm 80 100 100 120
スライド寸法
左右 mm 550 620 700 850
前後 mm 450 530 550 650
ボルスタ寸法
左右 mm 1000 1100 1250 1450
前後 mm 600 460 600 680 760 840
厚さ mm 140 150 165 190
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。