Máy dập J.A.M SBP1000AE
Máy dập J.A.M SBP1000AE
Máy dập J.A.M SBP1000AE

Máy dập J.A.M SBP1000AE tiết kiệm năng lượng thay thế thủy áp để đạt được tính năng và hiệu suất chi phí vượt trội.

Xem thêm

Các dòng máy dập khác của J.A.M

Các dòng máy dập Komatsu

about product