Máy mài phẳng  ACC52GX / ACC63GX / ACC64GX ACC65GX / ACC84GX / ACC105GX
Máy mài phẳng  ACC52GX / ACC63GX / ACC64GX ACC65GX / ACC84GX / ACC105GX
Máy mài phẳng  ACC52GX / ACC63GX / ACC64GX ACC65GX / ACC84GX / ACC105GX
Máy mài phẳng  ACC52GX / ACC63GX / ACC64GX ACC65GX / ACC84GX / ACC105GX
Máy mài phẳng
ACC52GX / ACC63GX / ACC64GX
ACC65GX / ACC84GX / ACC105GX

Kết cấu cơ khí với độ cứng vững cao và ít thay đổi do biến dạng nhiệt. Kiểu máy được ưa chuộng có thể cài đặt độ chính xác cao với lượng ăn đá tối thiểu là từ 0,1 μm.

about product
SPECIFICATIONS ACC-GX Series Grinders
6 Sizes available 8″ x 20″ to 20″ x 40″
Table Working Area W x L: 8″ x 21.6″ 20″ x 41.3″
Distance from Grinding Wheel to Table surface: 15.7″ to 21.5″ *
Grinding Wheel: 8″ x 1″ x 1.25″ to 12″ x 1.5″ x 5″ *
Grinding Wheel Spindle: 2 hp to 5 hp *
Floor Space: 94″ x 63″ x 69″ to 179″ x 100″ x 80″
Weight: 3,810 to 10,580 lbs
*depending on models
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。