Máy tiện ngang CNC 2 trục chính  2SP-2500H / 2SP-150H
Máy tiện ngang CNC 2 trục chính  2SP-2500H / 2SP-150H
Máy tiện ngang CNC 2 trục chính  2SP-2500H / 2SP-150H
Máy tiện ngang CNC 2 trục chính  2SP-2500H / 2SP-150H
Máy tiện ngang CNC 2 trục chính
2SP-2500H / 2SP-150H

Có cấu trúc cơ khí đạt được tải tốc độ cao và gia công lực mạnh. Thời gian gắn và tháo phôi được rút ngắn xuống còn 4 giây nên đã giảm tối thiểu thời gian dây chuyền từ khi gia công đến khi hoàn thành. Hơn nữa trọng tâm của các bộ phận chuyển động (bệ trục chính và bệ dao) được bố trí trên thanh dẫn trượt vững chắc. Máy đạt được khả năng gia công lực mạnh và độ chính xác cao với cấu trúc cơ khí tối ưu cho gia công sản xuất hàng loạt.

about product
項目 単位 2SP-2500H 2SP-150H
標準チャックサイズ inch 8 6
最大加工径 ømm 200(本機能力:410) 150(本機能力:220)
最大加工長 mm 120(本機能力:200) 80(本機能力:150)
主軸回転速度 min-1 5.000 4.500
刃物台形式   左右:V12 左右:V12
主電動機 kW 15/11 (20分/連続) 11/7.5(30分/連続)×2
機械の大きさ(W×D×H) mm 2,200×2,734(本機のみ)×3,257(ローダ最大高さ) 1,850×2,150(本機のみ)×2,648(状態表示灯含む)
仕様展開   M M
数値制御装置   OSP / FANUC OSP / FANUC
※M:ミーリング仕様
■本仕様は変更の可能性がございます。詳細のご確認は お問い合わせページ よりご連絡くださいませ。